Kişiler yasadıkları olay ve durumlara karşı hızlı anlam verme eğilimindedir. Onları harekete geçiren şey olaylar değil, olaylar hakkında oluşturdukları düşünce biçimleridir. Bilişsel Davranışçı terapi modeli, bireyin olumsuz davranışına yol açan duygu ve düşünce kalıplarının değiştirilmesi ile sorun çözmeye yönelik, zaman ile sınırlı , danışan-terapist işbirliği üzerine kurulu yapılandırılmış bir tedavi yaklaşımıdır. Danışanlara terapotik bir işbirliği içinde kendi otomatik düşüncelerini ve bunların altında yatan temel inanç ve şemaları inceleme olanağı verir. Ayrıca, BDT eğitim modeli üzerine kurulmuştur, hastaya kendi terapisti olmasını öğretmeyi
ve tekrarı önlemeyi amaçlar.

Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) genel bir psikoterapi sınıfıdır ve bir çok yaklaşım bu sınıflandırma içinde sayılabilir. Bu yaklaşımlardan bazıları, Akılcı Duygusal Davranış Terapisi, Bilişsel Terapi, Davranışçı Terapi,Şema Odaklı Terapi ve Diyalektik Davranış Terapisi olarak sıralanabilir.

Terapi İçerikleri

Bozukluklar

Ölçekler ve Formlar

Ölçekler

Bu kategoride bilişsel davranışçı terapi uygulanırken sıklıkla kullanılan bazı ölçekler yer almaktadır. Buradaki ölçekler eğitim amaçlıdır, telif konusunda bir ayrıcalık içermemektedir.

Formlar

Bu kategoride bilişsel davranışçı terapi esnasında danışanlara verilebilecek çeşitli formlar ve çalışma sayfaları yer almaktadır. Buradaki formlar eğitim amaçlıdır, telif konusunda bir ayrıcalık içermemektedir.

Ölçekler ve Formlar’a Gitmek İçin Tıklayınız

GÜNCEL

KİTAP ÖNERİLERİ

Kategoriye Git ->

DİZİ & FİLM ÖNERİLERİ

Kategoriye Git ->

KENDİNE YARDIM

Kategoriye Git ->

BİLİMSEL YAYINLAR

Kategoriye Git ->