Psikoloji Nedir Ne Değildir

Genellikle insanlar psikolojiyi sihir, psikologları da gizemli insanlar olarak kabul eder. Halbuki ortada mucizeler ve gizemler yaratan herhangi bir sihirli değnek yoktur. Klinik psikoloji de günlük yaşamımızda doğumdan ölüme kadar psikolojinin uygulanabileceği pek çok sorunla ilgilenen önemli bir psikoloji dalıdır.

Psikoloji, bireylerin davranışlarını inceleyen bilimsel bir disiplindir. Bunu yaparken, kişinin düşünceleriniduygularını, deneyimlerini, problemli davranışa neden olan çeşitli etkenleri ve bu davranışı değiştiren ya da aynı kılan şeyleri inceler. Tüm bunları yapmak için, psikologlar çeşitli bilimsel yöntemler, araştırmalar, deneyler, ölçümler vb. methodlar kullanırlar. Bunların temelinde, deneysel ilkeler geliştirilir, sonuçlar çıkarılır ve hepsinden önemlisi, araştırmayı yürütmek için eleştirel bir düşünce benimsenir. Tüm teoriler ya kanıtlara dayanır ya da çelişki ve araştırmaya açıktır.

Burada asıl sorun insanların günlük hayatta karşılaştığı sorunları çözme girişiminde ortaya çıkar. Sorun, bu disiplinde doğru şekilde eğitilmemiş insanlar psikolog ve problem çözücüler olarak hareket etmeye çalıştıklarında ortaya çıkar.

Sözde psikolojiler, adının kendisininde belirttiği gibi psikolojiye benzer olsa da sahte psikolojilerdir. Bu tür yaşam koçları, kuantum uzmanları, enerji terapisi, nefes terapisi bolca bulunmaktadır. Bu sistemlerin savunucuları onlara meydan okuyan herhangi birisine karşı temkinli olmakla birlikte sorunlarınızı çözdüğünü iddia ettikleri için psikolog gibi görünmektedirler. Sözde psikoloji, psikolojiye benzer bir sistemdir ancak iddialarını ispatlayacak bilime dayalı kanıtları yoktur. Hiçbir araştırma  yapılmamakla birlikte bu sistemler tarafından kullanılan yöntemler tamamen bilimsel değildir.

Öte yandan psikoloji dalı sözde bilimler gibi olmamaktadır. Belirsiz bir sağduyuya değil; araştırmaya, deneysel kanıtlara  ve eleştirel düşünceye dayanan bir bilimdir.

Eleştirel düşünme yaşamın tüm alanlarında uygulanmalıdır. Şüpheci bir tutum yaşamın her alanında yararlı ve faydalı bulunmuştur. Sizde günlük yaşantınızda körü körüne inanmak yerine doğru olarak inandığınız düşünceleriniz için kanıtlar aramakla bir yerden başlayabilirsiniz.