Psikoterapi İle İlgili Etik Kurallar

Danışanın Bilgilendirilmiş Onamı

Danışan psikoterapi sürecine başlamadan önce aşağıdaki konularda bilgilendirilmelidir: 

 • Psikolog, psikoterapi desteği almak için başvuran danışanı, başvuru konusu kendi uzmanlık alanının dışındaysa ve danışana faydalı olamayacağını düşünüyorsa konuyla ilgili bir başka uzmana yönlendirebilir. 
 • Danışan, terapi süreci, ücret, gizliliğin korunması ve sınırları ile ilgili bilgilendirilmelidir. 
 • Danışan henüz reşit değilse ya da kendi kararlarını verebilecek durumda değilse, velisinden onay alınır. 
 • Danışan kullanılan yöntemler, terapi ekolleri, bu yöntem ve ekollerin olası riskleri ve faydaları hakkında bilgilendirilmelidir. 
 • Psikoterapi süreci yüz yüze olmayan görüşme şekilleriyle (görüntülü konuşma, e-mail, telefon) gerçekleşecekse, danışan bu yöntemlerin yararları ve olası riskleri, alınabilecek önlemler ve psikoterapiyle ilgili diğer yöntemler hakkında bilgilendirilmelidir. 
 • Danışan, ruh sağlığı alanında çalışan başka bir kişiden daha eş zamanlı hizmet alıyorsa, psikolog bu durumun psikoterapi sürecinde ortaya çıkarabileceği sorunları göz önünde bulundurmalı ve danışanın yararını gözetmelidir. Süreç ve yöntemlerle ilgili herhangi bir karışıklık ihtimalini ortadan kaldırmak için diğer uzmanla iletişim kurmalı ve bu konuyla ilgili danışanı bilgilendirmelidir.

 

Psikoterapi Süreci Açısından Sakıncalı Durumlar 

Psikolog, 

 • Kendi sosyal çevresine ait tanıdığı kişileri psikoterapi sürecine almaz. 
 • Karşılıklı çıkar ilişkisine girdiği kişilere psikoterapi uygulaması yapmaz.
 • Danışanlarıyla psikoterapi sürecinde ve sonrasında herhangi bir yakın ilişki ve cinsel ilişki kurmaz.
 • Hali hazırda psikoterapi sürecine devam ettiği danışanların yakın ilişkide bulunduğu kişiler ve akrabalarla duygusal ya da cinsel yakınlık kurmaz. 
 • Daha önce duygusal ya da cinsel birliktelik yaşadığı kişilerle psikoterapi sürecine girmez. 

 

Psikoterapinin Kesintiye Uğraması

 • Herhangi bir nedenle psikoterapi kesintiye uğrarsa danışanın zarar görmeyeceği en uygun seçeneğin belirlenmesi gerekmektedir.  
 • İş ya da sözleşmeye bağlı olarak hizmetin sona ermesi halinde danışanların huzurunu gözetecek şekilde bakımlarının sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

 

Psikoterapinin Sonlandırılması

 • Danışanın yardıma gereksinimi kalmadıysa, psikoterapi yarar sağlamadıysa, danışan süregelen uygulamadan zarar görecekse süreç sonlandırılır.
 • Danışan ya da danışanın ilişkide olduğu biri tarafından tehdit içeren bir durum gelişirse psikolog psikoterapi sürecini sonlandırabilir.  
 • Tedavi bitimi öncesi sonlandırma üzerinde durulur ve eğer gerekiyorsa hizmet alınabilecek başka uzmanlar kişileri önerilir.