En Yüksek Yararı Gözetmek

 • Psikolog, bilgisini ve uyguladığı yöntemleri çalıştığı kişiye/kuruma en yüksek yararı getirecek şekilde planlar.
 • Hizmet verdiği kişinin ihtiyaçlarına uygun ve gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapar.

 

Zarar Vermekten Kaçınmak

 • Bilgi ve uygulamalarını kötüye kullanmaz.
 • Olası önceden kestirilebilen bir zarar durumunda, zararı minimuma indirmeye ve çalıştığı kişinin maksimum faydasını gözetmeye devam eder ve onu bilgilendirir. 

 

Kötüye Kullanımdan Kaçınmak

 • Mesleki rolünü, statüsünü ve gücünü kendi kişisel çıkarları için kullanmaz. 
 • Hizmet verdiği kişinin bağlılığı ve güvenini kötüye kullanmaz. 

 

Cinsel Kötüye Kullanımdan Kaçınmak

 • Yakınlık ve cinsellik mesleki mesafeyi azaltır, profesyonel ilişkiyi zedeler, çıkar çatışması ve kötüye kullanıma yol açabilir. Bu nedenle  psikolog ilişkinin özelleşmesine, duygusal ve cinsel içerik kazanmasına izin vermez.

 

Diğer Kötüye Kullanımlar

 • Psikolog, bilgi statü ve sahip olduğu gücü kullanarak kendi yararları doğrultusunda danışanların emeklerini ve finansman kaynaklarını sömürmez. 
 • Çoklu ilişkiler geliştirmez: Çalıştığı kişiyle, mesleki ilişki dışında bir ilişki içine girmez, psikolog rolü dışında herhangi bir rol üstlenmez. Çalıştığı kişinin yakınlarıyla ilişki geliştirmez. 
 • Psikolojik bilgi baskı aracı olarak kullanılamaz. 
 • Bir insanı, dünya görüşünü, cinsel tercihini yargılamaz. Politik, dini ve ahlaki inançlarını ve cinsel yönelimini açıklaması ya da değiştirmesi yönünden zorlamaz.